کاربر گرامی برای ثبت رویداد به چند نکته مهم توجه فرمائید: ۱- تکرار رویداد ها به صورت سالانه باشد. ۲- حتی الامکان توضیحاتی را برای رویداد بنویسید ۳- یک تصویر مناسب برای رویداد انتخاب نمائید. ۴- تیک گزینه ی (تمام رویداد روز) را بزنید. ۵- از ارسال مطالب خارج از قواعد سایت خودداری فرمائید. – فاریاب دات نت

تاریخ و زمان

:
:

این قسمت زمان رویداد بعدی را در صفحه تکی رویداد نشان میدهد. شما می توانید منطقه زمانی و غیره را در این قسمت وارد کنید.

روزهای خاصی را به تاریخ وقوع رویداد اضافه کنید.

:label: x
 • اول
  • Sat Sat.1-
  • Sun Sun.1-
  • Mon Mon.1-
  • Tue Tue.1-
  • Wed Wed.1-
  • Thu Thu.1-
  • Fri Fri.1-
 • دوم
  • Sat Sat.2-
  • Sun Sun.2-
  • Mon Mon.2-
  • Tue Tue.2-
  • Wed Wed.2-
  • Thu Thu.2-
  • Fri Fri.2-
 • سوم
  • Sat Sat.3-
  • Sun Sun.3-
  • Mon Mon.3-
  • Tue Tue.3-
  • Wed Wed.3-
  • Thu Thu.3-
  • Fri Fri.3-
 • چهارم
  • Sat Sat.4-
  • Sun Sun.4-
  • Mon Mon.4-
  • Tue Tue.4-
  • Wed Wed.4-
  • Thu Thu.4-
  • Fri Fri.4-
 • آخر
  • Sat Sat.l-
  • Sun Sun.l-
  • Mon Mon.l-
  • Tue Tue.l-
  • Wed Wed.l-
  • Thu Thu.l-
  • Fri Fri.l-
زمان وقوع

این رویداد پس از تکرارهای خاص به پایان خواهد رسید. به عنوان مثال اگر شما آن را به 10 تنظیم کنید، این رویداد پس از 10 بار تکرار به پایان خواهد رسید.ادامه مطلب

یادداشت برای بازدیدکننده

دسته بندی ها

رنگ رویداد

برچسب ها